Stabiliteit

Stabiliteitsstudie bij verbouwing of nieuwbouw

Raf Van Briel is bouwingenieur van opleiding en heeft jarenlange ervaring in stabiliteitsberekeningen, zowel voor betonnen balken alsook voor stalen dragers.

Stabiliteitsberekening verbouwing / renovatie / nieuwbouw

  • Berekening van betonnen en/of stalen balken in functie van verbouwingswerken en renovaties
    • Opmeting en onderzoek ter plaatse van de bestaande situatie in functie van de verbouwingswerken
    • Overleg met ontwerper, aannemer en/of bouwheer in functie van de uitvoeringsmogelijkheden
  • Stabiliteitsberekening van nieuwbouw woningen
  • Opmaken van rekennota, wapeningsplannen, knip- en buigstaten, (indien gewenst)

Onze troeven 

We kunnen snel ter plaatse komen, de toestand inschatten, opmeten en de nodige berekeningen maken in functie van de te plaatsen balken en/of kolommen. Ideaal voor aannemers van verbouwingswerken die zeer snel willen weten welke poutrelle men dient te plaatsen bij kleinere verbouwingswerken zoals bvb keuken renovaties. Dikwijls kan er pas op het moment dat men de werken aanvangt, gekeken worden hoe de draagrichting van de welfsels is, of hoe de bestaande structuur is opgebouwd. Door onmiddellijk ter plaatse te komen en door onze jarenlange ervaring met deze verbouwingswerken, kunnen wij binnen de 24 uur laten weten welke poutrelle er dient geplaatst te worden.

Poutrel verbouwingStabiliteitsberekening renovatie