Privacy & cookies

Uiteraard respecteren we uw privacy

1. Cookies

Goed nieuws, we gebruiken nagenoeg geen cookies! Vandaar ook dat we uw toestemming niet hoeven te vragen middels een vervelende pop-up. De enige cookies die deze site plaatst, zijn functionele cookies, waarvoor geen toestemming nodig is. Deze cookies volgen u niet zoals de tracking cookies, maar maken het u makkelijker bij het bezoek aan onze site. Als u bijvoorbeeld het contactformulier invult, zal elk formulierveld even bewaard worden in ten tekstbestandje, de "cookie" dus. Zo hoeft u niet alles opnieuw in te vullen, moest u per ongeluk een fout maken. Deze cookies worden vanzelf weer verwijderd op het einde van uw bezoek..

2. Privacy en persoonsgegevens

We hechten bijzondere waarde uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder leest u hoe wij omgaan met deze gegevens. Uiteraard houden we ons aan de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel afgekort tot AVG of GDPR, van het Engelse General Data Protection Regulation). Dit houdt in dat wij :

 • zo weinig mogelijk data verzamelen en de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel wat strikt nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen  
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent de persoonsgegevens.

Mocht u na het doornemen van deze pagina nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op:

 • mail: info[apenstaartje]vabrico.be
 • 477 28 09 847  telefonisch: +32 (0)
 • per post: Vabrico BVBA, Sint-Maartenstraat 2, 3900 Pelt

2.1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen waarborgen:

 • opstellen van onze planning;
 • opvolgen van uw project;
 • facturatiegegevens om u een factuur te kunnen sturen; 
 • Internetadressen (IP) houden we tijdelijk bij om eventuele technische problemen op te sporen op de website

2.2. Welke gegevens verwerken we?

 • We bewaren uw gegevens even wanneer u informatie of een offerte aanvraagt, dat laat ons toe u terug te contacteren met de gevraagde gegevens;
 • Wanneer u daadwerkelijk klant wordt, bewaren we uw gegevens bijvoorbeeld om u te kunnen factureren en/of om u te kunnen informeren.
 • Het logboek op de server houdt technische gegevens bij (zoals het IP, opgevraagde pagina’s & bestanden, browsertype, tijdstip, statuscode) met als doel fouten te kunnen opsporen of activiteiten van hackers te kunnen nagaan.

2.3. Opslag van gegevens

We bewaren de gegevens zo kort mogelijk:

 • De log-bestanden van de server blijven 1 jaar bewaard: dit laat ons toe technische problemen te onderzoeken of de sporen van hackers na te gaan.
 • We maken 2 keer per dag een back-up van de site om bij een panne zo weinig mogelijk gegevens te verliezen, deze back-up wordt 7 dagen bewaard.

2.4. Beveiliging van de gegevens

Uiteraard beveiligen we persoonsgegevens: 

 • servers en computers zijn voorzien van een legaal besturingssysteem dat up-to-date gehouden wordt, evenals van antivirussoftware en een firewall opdat onbevoegden zich niet zomaar toegang kunnen verschaffen, bijvoorbeeld middels een niet gedicht lek in het besturingssysteem;
 • alle servers en computers zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zorgvuldig omgesprongen moet worden, bovendien zijn de toegangsrechten zoveel mogelijk beperkt.

2.5. Uw rechten

U heeft recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u bijhouden, via het hogervermeld adres kunt u ons contacteren. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven uw verzoek, om zeker te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.  

2.6. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via hogervermeld adres. Is het antwoord onbevredigend, kunt u zich ook wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit: G.B.A. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be vindt ook u een invulformulier om uw klacht makkelijk over te maken.  

2.7. Wijziging privacyverklaring

Neeskens bvba kan de privacyverklaring steeds wijzigen. We hebben deze opgesteld naar goed vermogen. Aanvullingen of suggesties ter vervolmaking zijn welkom! Laatste wijziging: 13/8/2020.